ประชุมบุคคลากรสายสนับสนุน
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์สุรชาติ เกษมศิริ ได้จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อพูดคุย และเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อเป็นการร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป โดยจัด ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


จำนวนผู้อ่าน 90 คน