Mobile Unit อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
เมื่อวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการ ออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจัดโดยสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยในครั้งนี้ออกหน่วยฯ ณ โรงเรียนบ้านท่าตะโก ตำบลศาลเจ้าไก้ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์


จำนวนผู้อ่าน 96 คน