แถลงข่าว ประจำเดือนมิถุนายน 2553
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์เฉลิมชัย เงารังษี พร้อมด้วยอาจารย์ธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรี รองหัวหน้าภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวประเด็น โครงการจัดนิทรรศการการเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการ และผลงานนิสิตในรูปแบบมัลติมีเดีย และการสร้างพระพุทธรูปปฏิมากร นเรศวรมังคลาปุระ ณ บริเวณพุทธมณฑล จังหวัดพิษณุโลก โดยจัดแถลงข่าวเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 88 คน