งานประเพณีสงกรานต์ การสรงน้ำพระ และการรดน้ำดำหัวคราจารย์อาวุโส
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ งานประเพณีสงกรานต์ การสรงน้ำพระ และการรดน้ำดำหัวคราจารย์อาวุโส ขึ้น ซึ่งการสรงน้ำพระพุทธรูป และกราบขอพร ถือเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง และการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ที่ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อ่อนวัยได้แสดงความเคารพนับถือ ได้ขอขมาผู้อาวุโสสำหรับการกระทำอันเป็นการล่วงเกินไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ


จำนวนผู้อ่าน 82 คน