มอบภาพเขียน VERNADOC
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 หรือวันมาฆบูชา ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ดร.ภณ วชิระนิเวศ หัวหน้าสถานศิลปะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ภาคเหนือตอนล่าง และนิสิต ได้ไปมอบภาพเขียน VERNADOC ให้กับวัดสะกัดน้ำมัน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๓๐ ชิ้น ในโครงการ สถาปัตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จิตอาสา ครั้งที่ ๑


จำนวนผู้อ่าน 313 คน