ติ
ดต่อเรา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Bootstrap Slider

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ถนน พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์: +66 5596 2450

โทรสาร: +66 5596 2554

Email: architect@fwd.nu.ac.th


สถานการออกแบบทางศิลปะและสถาปัตยกรรม

โทรศัพท์: +66 5596 2482

Email: aadc@nu.ac.th


แผนที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์