โครงการ การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนตามเส้นทางถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Comparing Practices: Water-based Settlements, Flooding Adaptation and Heritage Management in Thailand and the UK
ประเมินการสอนออนไลน์ ภาคต้น ปี2557
รณรงค์การแยกขยะ
รับสมุครนิสิตระดับบัณฑิต ปีการศึกษา 2557
 
 
  Ἱ褳ʶһѵ¡ʵ Facebook ʶһѵ¡ʵ
Դ ʶһѵ¡ʵ Է¹
 
Facebook Facebook Map